‘ Als je eenmaal in deze wereld werd geboren, kan je nooit meer sterven.’ Wat een vreemde uitspraak! Lees het boek om te weten wat monnik Thomas Keating daarmee bedoelt.

Als je eenmaal in deze wereld werd geboren, kan je nooit meer sterven.’ Wat een vreemde uitspraak! Lees het boek om te weten wat monnik Thomas Keating daarmee bedoelt.

*Boeken van Lucette Verboven:

WORLD WITHOUT END, Bloomsbury, Londen, 2017

vertaald als WERELD ZONDER EINDE, Kok, 2017

THE DOMINICAN WAY, Bloomsbury, 2011

vertaald als ONGEWONE WEGEN, Pelckmans, 2012, publieksprijs

vertaald als LA VOIE DOMINICAINE, Bayard, 2011

PELGRIMS ONDERWEG, Pelckmans, 2006 (uitverkocht)

VEELSTEMMIG LICHT IN WOORD EN KLANK, Dabar-Luyten, 2006 (uitverkocht)

PELGRIM IN HET LEVEN, Pelckmans, 1999 (uitverkocht)

* Geboortekaartje van het boek ‘World without End’

Een nieuw boek is als een kind dat geboren wordt. Je koestert het maandenlang maar uiteindelijk komt de tijd dat je het zijn eigen weg moet laten gaan. Toen ik naar het postkantoor ging om het manuscript te versturen naar Londen, was het zo ver. De postbediende die het pakje driftig afstempelde, vermoedde niets van de kostbare lading die ze in haar handen had. Ze had het eerst gewogen (hoeveel gram was de nieuwgeborene?), bekeken, papiertje op geplakt en tenslotte goed bevonden. Zonder meer. Wat had ik eigenlijk verwacht? Een fanfare op zijn minst! Maar niets daarvan. Erger nog: op deze eerste verre reis naar Londen ging ik zelfs niet mee! Even had ik overwogen om zelf naar Bedford Square in Londen te gaan en het manuscript persoonlijk te overhandigen aan de uitgever, Robin Baird-Smith van Bloomsbury. (Ja, de uitgever van de Harry Potter boeken). Zo met witte handschoenen aan en rechtstaand. Mijn uitgever in Antwerpen, Jan Pelckmans, zei me dat dit destijds inderdaad zo gebeurde. Hoe graag had ik witte handschoenen gekocht en champagne geklonken op dit nieuwe leven! Want dit is een merkwaardig en kostbaar boek.

Op een geboortekaartje spat de vreugde om het nieuwe leven eraf. Wel, dit voel ik ook zo. Deze interviews met Father Thomas Keating en de abt, Joseph Boyle, zinderen van leven.  De ervaringen tijdens  mijn verblijf in het klooster in Colorado waren zo sterk dat ik ze opnam in de inleiding die ik voor het boek schreef. 

Omdat Thomas Keating zijn beweging ‘Centering Prayer’ in Amerika heeft gesticht, vermoed ik dat het boek vooral in Amerika zal verspreid worden. Hopelijk ook in een Spaanse vertaling want de Hispanics kennen Father Keating als een autoriteit op spiritueel gebied. 

Moge het een lange reis worden voor dit boek en moge het veel rijke ervaringen teweegbrengen bij de lezers! (en hopelijk bereiken die berichten mij dan ook)

IMG_2656.JPG
  • NEDERLANDSE VERTALING: WERELD ZONDER EINDE
    Reflecties op mijn leven als monnik
    Deze vertaling van ‘Wereld zonder Einde’ is uitgegeven door Kok, Utrecht en verkrijgbaar sinds 2017.

In ‘Wereld zonder einde’ reflecteert trappist Thomas Keating op zijn leven als monnik. Hij kijkt terug op zijn lange leven en zijn eigen spirituele ontwikkeling. Thema’s als verlichting, de aard van geluk en het doel van het sterven komen aan de orde. Keating schrijft over universele thema’s, zoals identiteit, transformatie, stilte, de natuur, de kosmos en de zoektocht naar een betekenisvoller leven. In dit boek is ook een interview opgenomen met Joseph Boyle, de abt van het klooster waar Keating woont. Leesfragmenten te zien op de site van www.kok.nl

“Keatings diepgaande publicaties over monastiek leven zijn een eyeopener voor iedereen die spirituele verdieping zoekt.” - Thomas Quartier, monnik en theoloog

Prijsuitreiking: Het boek ‘Ongewone Wegen’ van Lucette Verboven kreeg de publieksprijs voor het beste religieuze en spirituele boek van 2013. Foto: Katrien Devreese (Davidsfonds), Gerard Bodifee, Lucette Verboven, Johan Van der Vloet, Willem Vermandere, eveneens prijswinnaar.

20131024 VUKPP prijsuitreiking religieuze en spirituele boek Amuz Antwerpen-foto Luk Collet-2849.jpg

ONGEWONE WEGEN vertaling van THE DOMINICAN WAY (Bloomsbury, London, 2011)
dat de publieksprijs kreeg voor het religieuze en spirituele boek 2013, uitgereikt door de Uitgevers van de Katholieke Periodieke Pers, VUKPP, op 24 oktober 2013.

Op de foto (vlnr): Katrien De Vreese, Gerard Bodifee, Lucette Verboven, Johan van der Vloet, Willem Vermandere, eveneens prijswinnaar in 2013.

Uitgevers: Pelckmans (Nederlands) Bloomsbury, Londen (Engels) en Bayard (Frans).