Hoe, waarom, waartoe
is alles zoals het is?

Philosophers' Mosaic.jpg

Een ándere vakantie! Tijd om te herbronnen, te lezen en van gedachten te wisselen. Natuurlijk ook om de omgeving te verkennen waarin de eerste filosofen gewoond en gewerkt hebben onder de olijfbomen, naast Griekse tempels en heiligdommen van Phaistos, Gortys of de pas ontdekte beelden in zee voor Paros.

Reis in 2019 met ons mee naar Griekenland, het land waar de filosofie een aanvang nam. We gaan naar Kreta en naar Paros om te doen wat de zeven filosofen in de mozaïek doen: luisteren, gesprekken voeren, inzichten verruimen om de zin van dit mysterieuze bestaan te ontrafelen. Wil u er bij zijn, schrijf u dan in, misschien voelt u zich verwant met een van de zeven filosofen in de mozaïek! Concrete informatie over de bestemmingen en het programma van 2019 vindt u hier

Foto’s met dank aan fotograaf Thomas De Boever!

HUIS VOOR FILOSOFIE, vzw werd opgericht door dr. Gerard Bodifee en Lucette Verboven om de verbanden tussen wetenschap, religie en filosofie te exploreren via lezingen, studiedagen en reizen. Voor meer informatie, zie www.bodifee.be

Wat we al gedaan hebben sinds 1999:
- 68 Filosofische weekends
- 48 Buitenlandse reizen waaronder 26 groepen naar Kreta
- 9 Collegereeksen de Universiteit Maastricht, Studium Generale
- 15 Studiedagen in Leuven en een aparte reeks voor studenten ‘Theoretisch Minimum’ in samenwerking met dr. Pieter Thyssen in 2017/18

Voor de volledige lijst van activiteiten en andere informatie: wie we zijn, wat we doen en wat het Huis voor Filosofie is, klik hier